STANDART FCI 309
 
země původu: Čína
patronát:  FCI
datum publikace platného originálního standardu:  14.4.1999 (FCI-srd. 309 20.7.2006)
použití: lovecký a strážní pes
klasifikace FCI - skupina 2 pinčové a knírači, molosové, švýcarští salašničtí psi a příbuzná plemena

- sekce 2.1 molosové dogovití psí
bez pracovní zkoušky
krátký historický přehled: Toto čínské plemeno existuje v provinciích sousedících s jihočínským mořem již celá staletí. Původně pravděpodobně pochází z města Dialak v provincii Kwun Tung.
celkový vzhled: Středně velký, živý, kompaktní pes s kvadratickou stavbou těla a krátkou partií beder. Kožní záhyby na mozkovně a kohoutku, malé uši a tlama podobná hrochovi mu propůjčují jedinečný vzhled. Psi jsou větší než feny.
důležité proporce: Výška šarpeje od podložky ke kohoutku zhruba odpovídá délce jeho těla od ramenního kloubu k vrcholu sedací kosti. To platí zvláště o psech. Vzdálenost mezi nosní houbou a stopem odpovídá vzdálenosti mezi stopem a týlním hrbolem.
chování / charakter (povaha)  Klidná, nezávislá, věrná, láskyplná ke členům své rodiny.
hlava: Spíše velká v poměru k tělu. Záhyby kůže na čele a na lících pokračují a tvoří lalok.
mozkovna: - lebka plochá, široká

- strop středně vyvinutý
lebka obličejové části: - nosní houba Velká a široká, přednostně černá, ale přípustná je jakákoliv barva, jež odpovídá barvě srsti. Nosní otvory široce otevřené.

- čenich Charakteristická vlastnost plemene. Široká od nasazení až ke špičce tlamy, bez jakékoliv tendence k zužování. Pysky a horní část tlamy jsou dobře vyplněny. Záhyb silné kůže v nasazení nosní houby je přípustný.
- tlama Jazyk, patro, dásně a pysky jsou přednostně modročerné. Růžově skvrnitý jazyk je přípustný. Jednotně růžově zbarvený jazyk je vysoce nežádoucí. U psů, jejichž barva srsti je vybledlá, je jazyk zbarven jednotně levandulově.
- čelisti / zuby Silné čelisti s dokonalým nůžkovým skusem, přičemž horní řezáků v horní čelisti přesahuje bez mezery přes řadu řezáků v dolní čelisti a zuby stojí kolmo v čelistech. Dolní pysk nemá být natolik přehnaně masitý, aby tím byl ovlivněn zámek skusu.
- oči Tmavé, mandlové barvy, se zachmuřeným výrazem. Světlejší barva duhovky je přípustná, pokud je barva srsti vybledlá. Zdravá funkce očí a očních víček nikdy nesmí být nepříznivě ovlivněna okolní kůží, vráskami nebo srstí. Jakákoliv známka podráždění očních bulv, spojivky nebo očních víček je vysoce nežádoucí. Bez entropia.
- uši  Velmi malé, spíše tlusté, tvaru rovnostranného trojúhelníka. Na špičce lehce zaoblené a vysoko na hlavě nasazené; špičky uší směřují k očím. Nad očima jsou výrazně vpředu a široce nasazené a těsně přiléhají k lebce. Postavené uši jsou navýsost nežádoucí.
krk: Střední délky, silný, dobře nasazený na plecích. Volná kůže na dolní straně krku by neměla být přehnaně vyvinutá.
trup: U dospělých psů jsou kožní vrásky na těle navýsost nežádoucí kromě kohoutku a kořene ocasu, kde se tvoří mírné vrásky.

- horní linie z profilu Za kohoutkem lehce pronesený, směrem k bedrům opět lehce stoupá.
- hřbet Krátký, silný.
- partie beder Krátká, široká, lehce klenutá.
- záď Spíše plochá.
- hruď Široká a hluboká. Hrudník dosahuje až k loktům.
- dolní linie Pod partií beder lehce stoupá
ocas: Silný a kulatý u kořene, postupně se zužuje až k tenké špičce. Ocas je velmi vysoko nasazen a je charakteristickou vlastností plemena. Může být nesen vysoko a zahnutý, úzce stočený nebo nad hřbetem nebo k jedné straně zkřovený. Neúplný nebo zcela chybějící ocas je vysoce nežádoucí.
končetiny: - hrudní končetiny Hrudní končetiny jsou rovné, středně dlouhé a dobré síly kostí. Kůže hrudních končetin nevykazuje žádné vrásky.

- plece Svalnaté, dobře šikmo uložené a dozadu skloněné.
- přední nadprstí Poněkud šikmo postavené, silné a pružné.
- pánevní končetiny Svalnaté, silné, středně zaúhlené. Běhy stojí kolmo k zemi a při pohledu zezadu jsou rovnoběžné. Záhyby kůže na stehnu, na lýtku a na zadním nadprstí a také zesílená kůže na hleznu jsou nežádoucí.
- hlezno Hluboko nasazené.
- tlapy Středně velké, kompaktní, ne rozevřené. Prsty jsou dobře klenuté. Bez paspárků na pánevních končetinách.
chody: Přednostním způsobem pohybu tohoto plemene je klus. Pohyb je volný, harmonický a energický a aktivní, vpředu prostorný a se silným posunem zezadu. S rostoucí rychlostí mají tlapy sklon blížit se k myšlené ose těla. Strnulý pohyb je nežádoucí.
osrstění: - srst Charakteristická vlastnost plemene: Krátká, drsná a naježená. Srst je rovná a odstává od těla; na končetinách však většinou lépe přiléhá. Bez podsady. Délka srsti může být 1 až 2,5cm. Nikdy není trimovaná.

- barva Kromě bílé jsou všechny jednotné barvy přípustné. Ocas a zadní stana stehen jsou často zbarveny světleji. Tmavší odstín podél hřbetu a na uších je přípustný.
velikost: - kohoutkovávýška 44 - 51 cm (17,5 až 20 palců).
chyby: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.
těžké vady: Jakýkoliv jiný než nůžkový skus (jako přechodné opatření je přípustný lehký podkus). Špičatá, úzká tlama, skvrnitý jazyk (kromě růžově skvrnitého jazyku). Velké uši, nízko nasazený ocas, srst delší než 2,5 cm.
vylučující vady: Agresivita nebo bojácnost. Plochá obličejová část se silným podkusem; předkus. Jednotně růžově zbarvený jazyk. Vtočený vnitřní pysk, který brání správnému zámku skusu. Kulaté, vypouklé oči. Entropium, ektropium. Kožní záhyby nebo chlupy, které brání normální funkci očí. Postavené uši. Ztráta ocasu. Vrozené zkrácení ocasu. Hluboké kožní záhyby na trupu (s výjimkou kohoutku a u kořene ocasu) a na končetinách. Jiná než jednotná barva (albín, žíhaná, skvrnitá, tečkovaná, černá s tříslovou, zbarvení v podobě sedla). Psi vykazující patrné psychické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.
poznámka: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku. Jakýkoliv umělý fyzický zásah na šarpejovi (zejména v oblasti pysků a očních víček) vylučuje psa z konkurence.