Historie plemene Šarpej

 

Šarpej je plemeno, jehož kořeny jsou pohřbeny hluboko pod nánosem času.

Jeho předkové bezpochyby pochází z doby dynastie Han (2.stol.n.l.) a za místo jeho vzniku se považuje okolí městečka Dah-Let v provincii Kwun Tung na pobřeží Čínského moře. Jiné prameny hledají kolébku tohoto zvláštního plemene v severní Číně nebo Tibetu. Jak to bylo doopravdy již dnes nikdo nezjistí, ale příbuznost šarpejů se psy, kteří se před dvěma tisíci let v čínské oblasti vyskytovali, je nepochybná.

V hrobkách nalezené malby a sošky (např. pes z čínské hrobky, součást kolekce Anery Brundage v muzeu asijského umění v San Francisku) znázorňují psy s typickými znaky šarpejů - hroší tlamou, malýma klopenýma ušima, volnou kůží a modrým jazykem a sliznicemi tlamy - i když byli tito psi až 3x těžší než dnešní šarpejové (60-70 kg) a znatelně větší.

Šarpejové nebyli psi paláců, jejich domovem je čínský venkov. Proto byl jejich život těžký a mnoho nechybělo k tomu, aby úplně zanikli.

Čínští venkované užívali šarpeje ke hlídání stád a svých obydlí a je pravděpodobné, že je i pojídali. Dali jim také jejich jméno - shar-pei znamená v čínštině "písková srst" - ne snad pro žlutou barvu, která je pro plemeno typická, ale pro zvláštní charakter srsti, která má být krátká a tvrdá, že na pohmat připomíná smirkový (pískový) papír.

Volná kůže, hluboko posazené oči a malé, těžko zranitelné uši, to byly vlastnosti, které přímo předurčovaly šarpeje stát se také výborným pomocníkem při lovu velké zvěře a později i typickým plemenem pro psí zápasy. Tak, jak se snadno šarpejové naučili lovit medvědy a jeleny, tak "lovili" i jiné psy - dodnes jim nedělá potíže, když je jiný pes chytí, otočit se bleskurychle ve volné kůži a zakousnout se mu tam, kde to nejméně čeká.

Katastrofou byl pro všechny psy v Číně a tedy i pro šarpeje, nástup komunismu k moci.

Psi, jako největší potravní konkurenti obrovského čínského národa, museli první ze společnosti zmizet - a zmizeli tak dokonale, že například šarpejové byli zredukováni téměř na nulu. Takto beznadějně vypadala situace, když se v 70. letech začal pan Matgo Law z Honkongu zajímat o záchranu tohoto starého plemene.

Na čínském venkově, na Taiwanu a v Honkongu našel žalostné zbytky šarpejů, na kterých založil svůj chov (chovatelská stanice Down Homes).

Záchranou šarpejů bylo to, že se Matgo Law po obnovení diplomatických styků mezi Čínou a USA v roce 1972 obrátil s prosbou o pomoc na americkou kynologickou veřejnost dopisem, který zaslal časopisu "Dogs". O problém šarpejů se začali zajímat mnozí z amerických milovníků psů a bezprostředně poté byli šarpejové importováni do USA - první do chovu manželů Albrightových, v jejichž chovatelské stanici Ho-Wun se také v prosinci 1974 narodil první vrh šarpejů mimo Čínu.

V USA jsou šarpejové organizováni v Chinese Shar-pei Club of America (CSPCA), který byl v roce 1992 přijat do amerického Kennel clubu (AKC).

Do Evropy se šarpejové dostali v roce 1979 a to do Německa.

Joachim Weinberg a Linda Reinelt dovezli první pár, černého psa Bedlams Lover Boy a černou fenu Bedlams Love Song z USA.

Za nimi následovaly v roce 1980 importy z chovu Matgo Lawa z Honkongu - krémový pes Down Homes Cream Zulu a feny Down Homes Bang-Bang a Down Homes Pak Pak Chu a další import z USA, černá fena Albright s Ho-Wun Bles.

První vrh v Evropě se narodil roku 1980 feně Bedlams Love Song.

Do Anglie byli první šarpejové dovezeni v roce 1981 z USA - pes Heathstyle Dandelion, za ním pak z Honkongu fena Down Homes Junoesque. V roce 1982 se jim narodil první vrh, pět psů, ze kterého pochází i slavný Heathstyle Dragonwort. V roce 1983 byl založen Club Chinese Shar-Pei a v roce 1987 bylo toto plemeno přijato do evidence anglického Kennel clubu.

Prvním šarpejem tehdejšího socialistického sektoru byla v květnu z Dánska importovaná černá roční fena Fallohide Shanghaj Lily. Dala základ chovu šarpejů u nás a svým prvním vrhem roku 1987 v chovatelské stanici Bullit pana T. Petruse odstartovala populační explozi, která v tomto plemeni nemá v Evropě obdoby.

V současné době se šarpejové sdružují ve třech klubech: Exotic club a Klub málopočetných dogovitých plemen psů jsou kluby sdružené s jinými plemeny. Jediným specializovaným klubem je Shar-pei club.

I když do dnešního dne bylo v Čechách odchováno na tisíce šarpejů, stále se jedná o plemeno opředené spoustou pověr, pomluv a nepochopení.

Stejně jako u jiných populárních plemen převážila totiž komerční stránka nad chovatelstvím. Výsledkem je velké množství průměrných a podprůměrných jedinců. Situaci kolem šarpejů ještě více zkomplikovala změna standardu s nepřeberným množstvím jeho výkladu.

Jaký tedy šarpej má opravdu být? Má to být exotický pes, který upoutá Vaši pozornost svým charakteristickým vzhledem : typickou "hroší" tlamou, malýma přilehlýma ušima, hluboko usazeným okem, fialovým jazykem a hlavně volnou kůží, která u dospělých jedinců zůstává při zachování biologického zdraví.

Naše díky proto patří všem, kdo se poctivě přičinili o rozvoj chovu šarpejů v Čechách a přispěli k uchování tohoto prazvláštního plemene pro budoucnost.

Ing. Hana Petrusová

History and Origin of the Shar Pei

 

The Shar Pei breed of dog has an uncertain history, but there are several guesstimates and suggestions about their past and the reason for their current behaviors. Due to the fact that they were the aim of the Chinese revolt, it is a miracle that they are still here to bless our homes with their loyalty and protectiveness. It was only some centuries ago that they were becoming extinct, and were once considered the rarest breed of dog in the world, due to the fact that the governmental tyrant, Mao, who aimed to ruin everything to do with the royal family including the Shar Pei.

Shar Peis were at one point listed in the Guinness Book of World Records as the rarest dog in the world, forcing loyal readers of the annual edition to take pity in the Shar Pei situation, and encouraged them to breed the dogs that were left and make it so they were no longer extinct after several years. Fortunately, they were saved and are available for making great pets and precious additions to a family.

Despite the fact that they have evolved and changed slightly as do most animals, they are still very similar to the original Shar Peis that were discovered in China, and their behaviors are comparable to those of the predecessors. Recent DNA discoveries have afforded scientists the opportunity to label Shar Peis as one of the most ancient breeds of dog.

The Beginnings of a Shar Pei

The Shar Pei was originally from Guangzhou province of China, and had the reputation of being a fighting and guard dog for the royal family of Chinese dynasties. While their loyal and devoted characteristics make them a wonderful guard dog and family pet, they are not naturally built for fighting. It is said that because Shar Peis have such a natural laid back and calm demeanor, their breeders and owners were forced to administer drugs to them in order to get them to fight.

This suggested that they were designed to be family and companion dogs rather than fighting dogs, and from that point were most likely bred to maintain their gentle nature. Because the act of fighting dogs is presently illegal, the Shar Pei is no longer used for any sort of fighting, and they reside in many homes as a loyal addition to numerous families.

Physical History of the Shar Pei

While they are used as family pets now, many of their physical characteristics support their original fighting purposes. One of these characteristics is their extremely wrinkly and prickly skin and fur; it is difficult for their opponents to grab and hold on to, giving them a defensive advantage. The face that so many people find so adorable to look at, was once considered a deterrent from the other dogs, as it appeared as a scowl and frightened their competitors.

Making a Shar Pei Your Family Pet

The Shar Peis were once considered such a rare breed that their value exceeded a reasonable price range, and it was only the royal families that could afford them. Over time as their population increased and they were no longer in danger of becoming extinct, their prices dropped, and they became comparable to the price of that of any other purebred. The Shar-Pei temperament and their affordable prices make this dog a very common and great family pet. Getting a Shar Pei guarantees a lifetime of loyalty, love and protection.