O ČEM SE MLUVÍ ?


Témata pro debaty o věcech týkajících se psů obecně a organizované kynologie zvlášť určitě nechybí. Se začínající sezónou přišly na řadu i výstavy psů.V roce 2009 byl novelizován Výstavní řád Českomoravské kynologické unie. Objevily se v něm nové tituly a soutěže a leckteří vystavovatelé a dokonce i leckteří pořadatelé výstav nemají úplně jasno v tom, jaký titul nebo čekatelství kdo a kdy může zadat nebo navrhnout. Následné povídání by mohlo zvláště začátečníkům usnadnit orientaci. Není doslovnou citací z Výstavního řádu ČMKU, ale spíše výkladem některých ustanovení.

Tituly, které může pes obdržet v návaznosti na hodnocení exteriéru, je možné orientačně rozdělit do tří kategorií. První tvoří tituly, které pes získá ve výstavním kruhu, ve kterém se hodnotí jeho plemeno. Do druhé kategorie patří tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží, tedy tituly, které si pes vybojuje v konkurenci více plemen. Třetí skupina titulů se zadává na základě tak zvaných čekatelství. V praxi to znamená, že pes musí takových čekatelství obdržet více a velmi často musí splnit i nějaké další podmínky, než mu je titul přiznán. Co vše je tedy možné na výstavě pořádané v ČR získat?

 

Tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene

Vítěz třídy

Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene německý ovčák může být, mimo mezinárodní výstavy, udělen titul Vítěz třídy mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1.


Oblastní vítěz

Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be - standardy.


Krajský vítěz

Zadává se na krajských výstavách nej lepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů.


Nejlepší mladý pes nebo fena plemene

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení Junior BOB. Jedná se vlastně o nejlepšího mladého jedince plemene.


Nejlepší veterán plemene

Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Mezi vystavovateli se pro titul vžilo označení Veterán BOB. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních.

 
Klubový vítěz

Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd -mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout, zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.


Vítěz speciální výstavy

Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd -mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.


Národní vítěz

Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.


Vítěz plemene - BOB (BEST OF BREED)

Nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence nejlepšího mladého jedince plemene, nejlepšího veterána plemene a podle typu výstavy z klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen. Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu klubový vítěz, postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene, nejlepší veterán plemene a všichni CAC. Na mezinárodní výstavě postupuje do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene, nejlepší veterán plemene a pes a fena CACIB.

Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží


Vítěz velké národní ceny - BONB (BEST OF NATIONAL BREEDS)

Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci českých národních uznaných i neuznaných plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.


Vítěz skupiny FCI - BIG (BEST IN GROUP)

Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě, na rozdíl od výstavy národní, nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.


Vítěz dne - BOD (BEST OF DAY)

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.


Vítěz výstavy - BIS (BEST IN SHOW)

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI - BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže


Vítěz mladých skupiny FCI - JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR)

Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI


Nejlepší mladý výstavního dne - JBOD (BEST OF DAY JUNIOR)

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen. Na některých výstavách je přímo zadáván JBOD aniž by se předtím vybíral J BIG.


Juniorský vítěz výstavy - JBIS (BEST IN SHOW JUNIOR)

Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen. Na některých výstavách je přímo zadáván JBIS aniž by se předtím vybíral J BIG.

 

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

 

Čekatelství


CAJC (CERTIFICAT D' APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT)

čekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.


CAC (CERTIFICAT D' APTITUDE AU CHAMPIONAT)

čekatelství šampionátu krásy, může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídách - mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.


r. CAC (RESERVE CERTIFICAT D' APTITUDE AU CHAMPIONAT)

rezervní čekatelství šampionátu krásy může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.


CACIB (CERTIFICAT D' APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)

čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.


r. CACIB (RESERVE CERTIFICAT D' APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)

může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují: výborný 2 ze třídy, ze které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.


CACIB a reserve CACIB jsou čekatelství zakotvená ve Výstavním řádu FCI. Rozhodčí psa na CACIB (r. CACIB) navrhuje. Konečné rozhodnutí, zda bude či nebude čekatelství psovi přiděleno, je v pravomoci FCI. Někoho může zmýlit, že u CACIB je psáno, že jej může získat výborný 1 a u r.CACIB výborný 1 nebo výborný 2 ze třídy, ve které byl navržen CACIB a že není řeč o CAC eventuálně r. CAC. Výstavní řád FCI platí ve všech členských státech FCI. V leckterém je ale zadávání čekatelství národního šampionátu jiné, než u nás. Např. v Holandsku může na jedné výstavě získat CAC pouze 1 pes a 1 fena plemene. Výstavní řád FCI tedy nemůže vázat CACIB na čekatelství národního šampionátu. Je ale velmi nepravděpodobné, že by rozhodčí psovi nezadal čekatelství českého šampionátu a navrhl jej na čekatelství šampionátu mezinárodního.


Majitelé se šampionáty psů pyšní a velmi stojí o to, aby byly uváděny v průkazech původu a to jak psů samotných, tak jejich potomků. Vypisovat celý název šampionátu je poměrně dlouhé. Proto se i v této oblasti využívají zkratky. Šampionáty jednotlivých států jsou dobře rozpoznatelné. Má-li např. pes u matky uvedeno, že je CH PL a CH HU, asi si každý odvodí, že fena byla natolik krásná, že získala šampionát Polska a Maďarska. Méně srozumitelné jsou zkratky mezinárodních šampionátů C.I.B., C.I.E. a C.I.T.


C.I.B. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)

Mezinárodní šampión krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH - International Champion.


C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION)

Mezinárodní výstavní šampión


C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVEL)

Mezinárodní šampión práce


Aktuální pravidla pro přiznání českých šampionátů lze najít na stránkách Českomoravské kynologické unie (www.cmku.cz). V případě šampionátů FCI jsou řády uvedeny na www.fci.be. Titul šampión přiznává i celá řada chovatelských klubů. Zadávají se na výstavách pořádaných klubem a vystavovatelé je najdou v propozicích výstavy a v předpisech daného klubu.

 

Tituly a čekatelství zadávané u jednotlivých plemen na různých typech výstav


Oblastní výstava

Vítěz třídy, Oblastní vítěz


Krajská výstava

Vítěz třídy, Krajský vítěz


Klubová výstava

CAJC,Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, CAC, r. CAC, Klubový vítěz, eventuálně Klubový vítěz mladých, Nejlepší veterán plemene, BOB


Klubová výstava bez titulu Klubový vítěz

CAJC, Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, CAC, r. CAC, Nejlepší veterán plemene, BOB


Speciální výstava

CAJC,Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, CAC, r. CAC, Vítěz speciální výstavy, Nejlepší veterán plemene, BOB


Národní výstava

CAJC,Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, CAC, r. CAC, Národní vítěz, Nejlepší veterán plemene, BOB


Mezinárodní výstava

CAJC,Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, CAC, r. CAC, CACIB, r. CACIB, Nejlepší veterán plemene, BOB

Výstavní tituly i šampionáty se čas od času mění. Výše uvedené tituly platí od roku 2009. Je ale docela možné, že i ony se časem trochu změní. Kdo chce přesně vědět, co se na které výstavě zadává, měl by si prostudovat propozice výstavy a také platný Výstavní řád. Diskuse se nevedou v případě výstav jen o zadávaných titulech. Zdrojem problémů jsou i veterinární podmínky. O těch bude řeč později.


Vladimíra Tichá, ČMKU text: Planeta zvířat 03/2010 web: www.planetazvirat.cz